Viewing articles tagged 'LDAP'

Apa itu LDAP

LDAP (Lightwieght Directory Access protocol) adalah Protokol yang digunakan untuk mengkases...